Fallskyddsutbildning ger trygghet

Arbeten som sker på högre höjder är farliga än arbeten som sker på marknivå. Denna självklarhet är emellertid något som många företag – och anställda – struntar i. Genom detta äventyrar man hälsan – och i vissa fall: livet – hos sina anställda och att antalet fallolyckor på svenska arbetsplatser ökat är ett dystert kvitto på detta. För att få arbeta på hög höjd – dit allt över två meter räknas – finns tydliga regelverk och en av de regler som finns innebär att man måste ha genomfört och blivit godkänd inom en fallskyddsutbildning.

En fallskyddsutbildning erbjuds av många olika utbildare och företag och därför finns också dels en massa olika möjligheter att skräddarsy en lösning utifrån egna behov och preferenser – men även en ganska varierande kvalitet sett till vad man får för pengarna.

Här bör man fokusera på erfarenhet i samband med att man väljer en fallskyddsutbildning. Hur länge har företaget utbildat inom detta och finns det någon erfarenhet av eget arbete på högre höjd? Det senare är definitivt en fördel och någonting viktigt att söka efter: en utbildare som själv arbetar mycket på höga höjder kan relatera till olika problem och situationer som kan uppstå. Det ger också djupare förståelse och en djupare kunskap hos de som utbildas.

Skräddarsy er fallskyddsutbildning

Det finns problem med en fallskyddsutbildning och ett av de stora handlar om att hitta tiden som krävs. Hur ska man kunna få alla anställda att genomföra en utbildning på arbetstid utan att det påverkar omsättningen negativt? En bra lösning i detta är att välja en utbildare som erbjuder digitala lösningar och där exempelvis den teoretiska delen av utbildningen sker digitalt snarare än fysiskt. En sådan utbildning är nästan bättre då den ger en möjlighet för deltagaren att lära sig allt i sin egen takt: man kan spola tillbaka, lyssna om och därigenom också – via repetition – få en djupare kunskap om utrustning och hur sådan hanteras.

Även gällande den praktiska delen av en fallskyddsutbildning så erbjuder många utbildare flexibla lösningar och detta både vad gäller tid – när passar det, ska man dela upp utbildningen i två dagar eller köra en dag? – och vad gäller plats. Det senare innebär att ni själva kan välja var er fallskyddsutbildning ska hållas och om ni exempelvis vill ha den på er arbetsplats så kommer företaget dit snarare än att ni åker till deras lokaler. Detta ger en möjlighet att skräddarsy sin fallskyddsutbildning och det kan man även göra gällande innehållet. Här kan man utgå från sina egna behov när man väljer paket och vad som ska inkluderas.

Viktigt att poängtera dock är följande: i takt med åren så tappar man kunskaper i någon mån. Uppföljning är, som vid alla utbildningar inom säkerhet, en viktig faktor. Rådet är att man alltid följer upp en fallskyddsutbildning inom loppet av några år och att man då gärna också inkluderar fler moment i kursen. Ju mer kunskap som finns inom företaget – desto mindre blir riskerna för olyckor.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt