Hur fungerar ett ansiktslyft med trådar i Stockholm?

Många människor har svårt att acceptera sitt åldrande och ser då kanske plastikoperationer av olika slag som en utväg att slippa detta. Det man främst kanske är ute efter är de saker som syns mest vid ett åldrande och där har vi bröst, armar och kanske framförallt ansikte som man känner att man måste korrigera genom att, så att säga, lägga sig under kniven. Detta är dock dels inte riskfritt och dels så kräver ett sådant ingrepp ofta en lång period av rehabilitering.

Att exempelvis lyfta sitt ansikte tar helt enkelt tid att återhämta sig från och om man ser till den stad i Sverige där plastikkirurgi är allra vanligast så har man där också haft ganska stora problem med långa konvalecenser där arbetsgivare tvingas ta in vikarier för de nyopererade. Här talar vi alltså om Stockholm som den stad där flest skönhetsoperationer sker och det är också där som det på senare tid också har börjat dyka upp lite alternativa metoder att korrigera det man är missnöjd med. Här talar vi främst om ansiktet och en av dessa metoder som kommit fram har sitt ursprung i Moskva och innebär att man gör ett ansiktslyft med trådar. Detta har alltså visat sig i Stockholm och väntas inom några år få en stor spridning till övriga större städer i Sverige.

Många fördelar med ett ansiktslyft med trådar i Stockholm

Att genomföra ett ansiktslyft med trådar är nämligen en relativt skonsamt ingrepp där man med hjälp av Aptos-trådar alltså lyfter ansiktet i fråga med små häften som sedan ”absorberas” av huden. Här förenklar vi naturligtvis – men på det stora hela så är det ändå en ganska rättvis beskrivning. Att göra ett ansiktslyft med trådar i Stockholm – eller i vilken stad som helst där det är möjligt – har sin främsta fördel i att man slipper bli nedsövd som patient då det faktiskt räcker med vanlig lokalbedövning.

En annan av de positiva aspekterna med att genomföra ett ansiktslyft med trådar är att man även slipper undan den långa period av rehabilitering som alltså ett vanligt ansiktslyft för med sig. Här kan det istället bara röra sig om ett par veckor innan ärren och blåmärken försvinner – men då har redan själva lyftet genomförts och man är alltså färdig att jobba redan efter några dagar. Detta då man ju naturligtvis kan arbeta med några små blåmärken och sett ur en arbetsgivare synvinkel så är ju detta naturligtvis oerhört positivt.

Det finns även en fjärde födel med att genomföra ett ansiktslyft med trådar och detta är kanske det viktigaste – nämligen att resultatet håller i sig över en längre tid än vad de flesta andra ingrepp gör. I Stockholm kan man säga att ett ansiktslyft med trådar har visat sig hålla i upp till en sex-tio år innan något nytt ingrepp behövs – detta ställt mot en annat ingrepp där det kanske handlar om hälften så lång tid. En markant skillnad som alltså bör vägas in i beräkningen den dag någon funderar på att mildra åldrandet.